Select Page

Enneagram-nl

Het enneagram is een beschrijving van de menselijke psyche die hoofdzakelijk begrepen en onderwezen wordt als een typologie van negen onderling verbonden persoonlijkheidstypen. Elk persoonlijkheidstype heeft haar eigen specifieke motivaties en gedragspatronen. Het...

Pin It on Pinterest